Lad falde, hvad ikke kan stå! Også kunst og kultur?

 

Efter debat om kunst og kultur på DR

Det var godt nok en sørgelig omgang. Lad falde, hvad ikke kan stå, blev der sagt. Et synspunkt, der må bunde i manglende viden om, hvad kunst og kultur er, og hvilket formål den udgør i vores samfund.
Dens formål er altså ikke at sælge popcorn, som der bl.a. blev sagt og ønsket fra en af aftenens debattører. Heri sidestillede man kunst og kultur med kommerciel indtjening.
Kunst og kultur er heldigvis meget andet og mere end det.

Et samfund med lutter regneark eller?

Skal vi have et samfund, hvor alt kan gøres op på et regneark, og skal vi passes ind i et ensrettet konkurrencesamfund som lydige robotter, tilpasset medie-koncepter designet til bedøvende underholdning? Skal vi medvirke til visionsløse idéer om, hvad der giver vækst og overskud her i livet for at “få lov at stå”, og ellers må vi falde? Det kan bringe minder om andre tider, hvor frasortering og udrensning i kunsten og kulturen, var almindelig dagsorden. Lad falde, hvad ikke kan stå, blev der sagt. Men hvem må stå tilbage? Og gælder det også andre grupper i samfundet? De handicappede, børnene, de gamle, de syge? Hvem er det aftenens, debattør vil have, står tilbage, når alle os uønskede er faldet? Var det uvidenhed om eget eksistensgrundlag og alle de gaver, kærlighed og åndelig dannelse vedkommende har fået gennem livet med kunst og kultur, men tilsyneladende bare har taget for givet.

Alt er ikke penge

Kunst og kultur er åndelig føde og med til at danne menneskets identitet, karakter og udvikling. Den minder os bl.a. om at alt ikke handler om penge. Den kan få vores hjerter til at banke, og den kan skabe sammenhold og kærlighed mellem mennesker. Den kan udvide vores horisont og selvforståelse og skabe bånd på tværs af grænser. Den kan være med til at løfte os og sætte os fri. Den kan åbne for visioner og muligheder.
Hvis man vil splitte dens mangfoldighed og begrænse den til en lille klike, også kaldet elite i debatten, og udelukkende gøre den til en vare, mister den sit egentlige formål.
Mange tror også at kulturarbejdere kun er på arbejde når de står i rampelyset, men sandheden er at mange arbejder i døgndrift på at skabe og udvikle idéer, og der hører mange forskellige processer med inden, at det når et publikum.

Der skal brød på bordet

Men som alle andre i samfundet, er kulturarbejdere jo også nødt til at have brød på bordet og betale husleje, og det er ikke ualmindeligt, at man må have flere forskelligartede jobs for at klare det.
Vi vil som kunstnere hermed appellere til respekt og solidaritet på lige fod med alle andre samfundsborgere i denne trængte tid.
Stor tak til de få debattører i debatten som talte kunstnernes sag.
Billie og Annisette Koppel