Grænseland – Da danskerne blev mindretal

Lokale Zen 2 kl. 17:00 – 18:15

Grænser ændres, flyttes og forandres. Krige sætter deres blodige spor i menneskers liv længe efter at freden har indfundet sig. I 2020 er det 100 år siden Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Første Verdenskrig påvirkede stort set alle sønderjyske familier.  Mange hjem fik krigsskadede sønner hjem eller mistede dem i krigen. Nye traumer kom til med den tyske besættelse af Danmark i 1940.

Hvordan takler man de politiske, sociale og kulturelle skillelinjer og modsætninger i grænselandet? På mange måder har mindretalsbeskyttelsen på begge sider af grænsen har været et forbillede for udvikling af godt naboskab. Er det vigtigt at tale om dansk og tysk identitet og kultur eller snarere at lægge vægt på en fælles regional identitet. Hvad er missionen for mindretalsarbejde nu om stunder?

Det samtaler Anke Spoorendonk og Erling Jepsen om.

Anke Spoorendonk har været Slesvig-Holstens justits-, kultur- og europaminister og viceministerpræsident fra 2012 til 2017. Hun har tidligere været gruppeformand for SSW-gruppen i landdagen i Kiel og har især været optaget af mindretalsspørgsmål, kultur og det nordiske samarbejde.

I sin roman ‘Erna i Krig’ skildrer forfatter Erling Jepsen, hvordan Ernas søn Kalle bliver indkaldt til tysk krigstjeneste. Den tyske hær indkalder revl og krat- også Kalle, der ‘ikke har for mange kopper at flytte med’. Erna tør ikke overlade Kalle alene, så hun skifter tøj og identitet med en deserterende soldat.

Begge Erling Jepsens bedsteforældre kæmpede i Første Verdenskrig på tyskernes side, og begge kom hjem fra krigen med psykiske eller fysiske ar, der påvirkede familien.