Enhedslistens kulturpolitiske delprogram

Socialister er bevidste om betydningen af kultur. Kultur er en del af livet og kampen for det demokratiske, lige og bæredygtige samfund. Kulturpolitikken skal understøtte lige muligheder og deltagelse i fællesskaber.

Enhedslisten ønsker kulturelle aktiviteter der debatterer de store spørgsmål i livet og fremmer frihed, lighed, solidaritet, bæredygtighed, feminisme og glæden ved livet. En socialistisk kulturpolitik modvirker det borgerlige samfund, dets forbrugerisme, magtbegær, ”den kloge snyder den mindre kloge”-mentalitet.

Læs mere om:Folkelig aktivitet, idræt, folkeoplysning, formidling til børn og unge, de elektroniske medier, økonomi, kunsten og kunstnerne.

Delprogram: Det mener Enhedslisten om kulturpolitik